Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.


  Đề bàiGiải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 24, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết- Rìu mài lưỡi: do tác dụng của mài nên lưỡi sẽ sắc hơn...

  Đề bài

  Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtGiải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 24, suy luận để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  – Rìu mài lưỡi: do tác dụng của mài nên lưỡi sẽ sắc hơn là được ghè đẽo.

  ⟹ Nhờ đó, sử dụng rìu mài lưỡi sẽ đem lại hiệu quả lao động cao hơn so với rìu ghè đẽo.