Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt


I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt:1. Văn bản và mục đích giao tiếp:a. Trong đời sống, khi có một tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng mà cần biểu đạt cho mọi người hay ai...
Lời giải chi tiếtCâu 1: Đọc và trả lời các câu hỏi sau:a)    Trong đời sống khi có một tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng mà cần biểu đạt cho mọi người hay ai đó biết, thì em làm thế...
Lời giải chi tiếta) Em làm thế nào khi cần biểu đạt một điều gì đó cho người khác biết?Khi cần biểu đạt một điều gì đó (một tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng, …) cho người khác biết thì...