Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt


I. SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT1. Nói hoặc viết đúng chuẩn mực, đúng quy tắc của tiếng Việt   Chuẩn mực không phù nhận những sự chuyển đổi linh hoạt, những sự sáng tạo, không phủ nhận cái mới, miễn là...