Hai đứa trẻ


Bố cục: gồm 2 phần- Phần 1 (từ đầu đến "cho chúng"): Cảnh chiều tàn và tâm trạng của Liên.- Phần 2 (Còn lại): Cảnh đêm tối và tâm trạng đợi tàu của chị em Liên.Câu 1: Thời gian và...