Hành động nói


I. Hành động nói là gì?- Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em...
Lời giải chi tiếtI. HÀNH ĐỘNG NÓI LÀ GÌ?1. Hành động nói là gì? a) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.Mẹ con Lí Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng gọi cửa. Ngỡ là hồn oan của Thạch...