Hạnh phúc của một tang gia


Câu 1: Ý nghĩa của cách đặt nhan đề cho đoạn trích- Cách đặt tên nhan đề rất lạ, gây cảm giác tò mò, chú ý cho người đọc và cũng thể hiện một nghịch ló nực cười: trong tang...