Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta.


  Đề bàiHãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị IantaPhương pháp giải - Xem chi tiếtQuan sát bản đồ và đối chiếu với nội dung đoạn chữ in nhỏ trong...

  Đề bài

  Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta.

  Quan sát bản đồ và đối chiếu với nội dung đoạn chữ in nhỏ trong sgk 12 trang 5.

  Lời giải chi tiết

  Học sinh tự thực hiện.

  Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta.

   

  Nguồn: http://intranhtuong.com/home/tranh-dan-tuong/id/1628/ban-do-the-gioi

  Chú ý: Cần vận dụng kiến thức môn Địa lí để xác định các khu vực ảnh hưởng của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.