Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993.


  Đề bàiHãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 28 để trả lời. Lời giải chi tiết- Đầu tháng 10/1945, Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. nhân...

  Đề bài

  Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993.

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 28 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Đầu tháng 10/1945, Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp.

  – Ngày 9/11/1953: Pháp ký hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng Pháp vẫn chiếm đóng nước này.

  – Năm 1954, chính phủ Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

  – Từ năm 1954 đến 1970: Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.

  – Ngày 18/3/1970, chính phủ Xihanúc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ. Nhân dân Campuchia cùng với nhân dân Việt Nam, Lào cùng tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, từng bước giành thắng lợi.

  – Tháng 4/1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi.

  – Từ năm 1979, ở Campuchia đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập.

  – Ngày 23/10/1991, hiệp định về hòa bình của Campuchia được ký kết tại Pari.

  – Tháng 9/1993: thành lập vương quốc Campuchia.

  Chú ý:

  Liệt kê những sự kiện chính nhất thể hiện bước tiến của cách mạng Campuchia.