Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)


  Đề bàiHãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)Phương pháp giải - Xem chi tiếtLựa chọn những...

  Đề bài

  Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

  Lựa chọn những sự kiện quan trọng thuộc bài 21, 22 SGK Lịch sử 12 để lập bảng.

  Lời giải chi tiết

  Thời gian

  Thắng lợi tiêu biểu

  21 – 7 – 1954

  Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

  1959 – 1960

  Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản “Chiến lược Aixenhao”.

  20 – 2 – 1960

  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ – Ngụy.

  9 – 1960

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

  1961 – 1965

  Đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

  1965 – 1968

  Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

  Năm 1968

  Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

  1969 – 1973

  Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

  Năm 1972

  Tổng tiến công chiến lược

  Năm 1973

  Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”.

  21 – 7 – 1973

  Ký kết Hiệp định Pari

  Bài tập cùng chuyên mục