Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta theo mẫu


  Đề bàiLập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản ở nước ta theo mẫu?Lời giải chi tiếtHoạt động khai thác thủy sản Điều kiệnThuận lợiKhó khăn Nguồn lợi và...

  Đề bài

  Lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản ở nước ta theo mẫu?

  Lời giải chi tiết

  Hoạt động khai thác thủy sản

  Điều kiện

  Thuận lợi

  Khó khăn

  Nguồn lợi và điều kiện đánh bắt

  – Nước ta có vùng biển rộng lớn 1 triệu km2 mang lại nguồn lợi hải sản phong phú.

  – Hơn 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm, 1647 loài giáp xác và nhiều loại đặc sản khác.

  – Có 4 ngư trường lớn

  – Nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn, vũng vịnh…

  – Nhiều sông suối, ao hồ nước ngọt.

  – Bão nhiệt đới.

  – Lũ lụt, ngập úng.

  – Môi trường một số nơi đang bị suy thoái, nguồn lợi hải sản gần bờ suy giảm.

  Dân cư và nguồn lao động

  – Lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

  – Trình độ dân trí vùng biển còn thấp so với mặt bằng chung.

  Cơ sở vật chất, kĩ thuật

  – Cơ sở vật chất kí thuật, tàu thuyền, ngư cụ ngày càng tốt hơn.

  – Công nghiệp chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản phát triển.

  – Tàu thuyền phần đa vẫn còn thô sơ, lạc hậu, hệ thống cảng cả chưa đáp ứng được yêu cầu.

  – Công nghiệp chế biến chưa phát huy hết hiệu quả chất lượng sản phẩm.

  Đường lối chính sách

  – Cho vay vốn, đầu tư tàu thuyền khuyến khích đánh bắt xa bờ.

   

  Thị trường

  – Thị trường trong và ngoài nước được mở rộng.

  – Cạnh tranh lớn với các nước khu vực Bắc Mỹ, châu Âu.

  Hoạt động nuôi trồng thủy sản:

  Điều kiện

  Thuận lợi

  Khó khăn

  Nguồn lợi và điều kiện đánh bắt

  – Nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn, vũng vịnh…là điều kiện để nuôi trồng thủy sản.

  – Nhiều sông suối, ao hồ nước ngọt.

  – Bão nhiệt đới.

  – Lũ lụt, ngập úng.

  – Môi trường ven biển một số nơi đang bị suy thoái.

  Dân cư và nguồn lao động

  – Lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

  – Trình độ dân trí vùng biển còn thấp so với mặt bằng chung.

  Cơ sở vật chất, kĩ thuật

  – Cơ sở vật chất kí thuật về giống, thức ăn, kĩ thuật đang được đầu tư nâng cao chất lượng.

  – Công nghiệp chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản phát triển.

  .

  – Công nghiệp chế biến chưa phát huy hết hiệu quả chất lượng sản phẩm.

  Đường lối chính sách

  – Cho vay vốn, tăng cường tập huấn đào tạo về các kĩ thuật nuôi…

   

  Thị trường

  – Thị trường trong và ngoài nước được mở rộng.

  – Cạnh tranh lớn với các nước khu vực Bắc Mỹ, châu Âu.