Hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX


  Đề bàiHãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 66-68 để trả lời. Lời giải chi tiết*Đặc điểm:- Khoa học trở thành lực...

  Đề bài

  Hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 66-68 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  *Đặc điểm:

  – Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

  ⟹ Đây là đặc điểm quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

  – Công nghệ là cốt lõi

  – Cách mạng khoa học công nghệ diễn ra nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, gọi là “bùng nổ” khoa học công nghệ.

  *Những thành tựu chính:

  Bảng: Thành tựu chính của cách mạng Khoa học – công nghệ

  Lĩnh vực

  Thành tựu

  Khoa học cơ bản

  Trong các khoa học cơ bản (Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học) loài người đã đạt được những thành tựu to lớn, những bước nhày vọt chưa từng thấy.

  -Tháng 3/1997, tạo ra được cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

  – Tháng 6/2000, công bố “Bản đồ gen người”

  -Tháng 4/2003: “Bản đồ gen người được giải mã hoàn thành”

  Công nghệ

  Tạo ra công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động, người máy…

  Tạo ra nguồn năng lượng mới: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nguyên tử

  Tạo ra vật liệu mới: chất Poolime, các vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn

  Trong công nghệ sinh học đột phá bằng công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ enzim…

  Thông tin liên lạc và giao thông vận tải: sợi thủy tinh, cáp quang, máy bay siêu âm khổng lồ đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin

  Chinh phục vũ trụ: vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ