Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay.


  Đề bàiHãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay?Lời giải chi tiếtHiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:- Sự phát triển trồng rừng:+ Diện tích...

  Đề bài

  Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay?

  Lời giải chi tiết

  Hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:

  – Sự phát triển trồng rừng:

  + Diện tích rừng trồng hiện nay là 2,5 triệu ha, mỗi năm có khoảng 200 nghìn ha rừng được trồng mới.

  (chủ yếu rừng làm nguyên liệu giấy, rừng gỗ trụ mỏ, rừng thông nhựa…, rừng phòng hộ.

  + Hằng năm, cả nước trồng khoảng 200 nghìn ha rừng tập trung.

  + Khó khăn: do mùa khô diễn ra sâu sắc, đặc biệt ở Tây Nguyên nên rừng bị cháy nhiều, vẫn còn nạn chặt phá rừng bừa bãi.

  –  Các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:

  + Quản lí chặt chẽ việc khai thác và tăng cường trồng và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).

  + Thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho rừng hộ gia đình quản lí.

  + Đầu tư phát triển kinh tế rừng ở miền núi, xây dựng các mô hình nông – lâm kết hợp, giúp đồng bào các dân tộc ít người nắm kĩ thuật và phương thức canh tác để đạt hiệu quả kinh tế cao.

  + Giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ rừng trong nhân dân.