Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931


  Đề bàiHãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét.Lời giải chi tiếtĐây là những cuộc cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời,...

  Đề bài

  Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

  Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét.

  Lời giải chi tiết

  Đây là những cuộc cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời, là những cuộc đấu tranh có tổ chức đầu tiên của giai cấp vô sản, có sự liên minh liên kết giữa các giai tầng bị bóc lột là công nhân và nông dân. Tuy hình thức khởi phát vũ tranh nhỏ lẻ nhưng có sức vang rất lớn trong nhân dân, nhất là cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh đã cho thấy rõ giai cấp vô sản hoàn toàn có thể tiến hành làm cách mạng vô sản và có thể làm thành công. Những cuộc khởi nghĩa này đã làm nền tảng, làm bài học kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi sau này