Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta.


  Đề bàiHãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta?Lời giải chi tiết- Ngành bưu chính:+ Có tính phục vụ cao, mạng lưới phát triển rộng.+ Hạn chế: mạng lưới phân bố không đều, công nghệ còn lạc hậu, quy trình...

  Đề bài

  Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta?

  Lời giải chi tiết

  – Ngành bưu chính:

  + Có tính phục vụ cao, mạng lưới phát triển rộng.

  + Hạn chế: mạng lưới phân bố không đều, công nghệ còn lạc hậu, quy trình nghiệp vụ vẫn mang tính thủ công.

  + Phương hướng: trong thời gian tới sẽ phát triển theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa nhằm đạt trình độ hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.

  – Ngành viễn thông:

  + Trước đổi mới: mạng lưới và thiết bị viễn thông còn lạc hậu, nghèo nàn, chủ yếu phục vụ cơ quan doanh nghiệp nhà nước.

  + Trong những năm gần đây, viễn thông tăng với tốc độ đạt mức trung bình 30%/năm.

  + Công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kí thuật, công nghệ mới, hiện đại đang được chú trọng.

  + Mạng lưới viễn thông đa dạng gồm mạng điện thoại, mạng phi thoại, mạng truyền dẫn.

   BaitapSachgiaokhoa.com