Hãy nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản


  Đề bàiHãy nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời.Lời giải chi tiếtCó ba khó khăn chính đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản:- Một...

  Đề bài

  Hãy nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Có ba khó khăn chính đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản:

  Một là, lãnh thổ Nhật Bản không rộng, tài nguyên khoáng sản rất nghèo nàn, nền công nghiệp của Nhật Bản hầu như phụ thuộc vào các nguồn nguyên, nhiên liệu nhập khẩu từ bên ngoài.

  Hai là, cơ cấu cùng kinh tế của Nhật Bản thiếu cân đối, tập trung chủ yếu vào ba trung tâm là Tôkiô, Ôxaca và Nagôia, giữa công nghiệp và nông nghiệp cũng có sự mất cân đối.

  Ba là, Nhật Bản luôn gặp sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ, Tây Âu, các nước công nghiệp mới, Trung Quốc…