Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945)


  Đề bàiHãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk 12 trang 5 để trả lời.Lời giải chi tiếtHội nghị Ianta (2/1945) đã đưa ra 3 quyết định quan trọng:- Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận...

  Đề bài

  Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945)

  Dựa vào sgk 12 trang 5 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Hội nghị Ianta (2/1945) đã đưa ra 3 quyết định quan trọng:

  – Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

  – Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

  – Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.