Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)


  Đề bàiHãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 50, 51 để trả lờiLời giải chi tiết- Ngày 18-4-1951, theo đề xuất của Cộng hòa Pháp,...

  Đề bài

  Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 50, 51 để trả lời

  Lời giải chi tiết

  – Ngày 18-4-1951, theo đề xuất của Cộng hòa Pháp, 6 nước là Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua và Bỉ đã thành lập Cộng đồng than-thép châu Âu (ECSC).

  – Ngày 25-3-1957, 6 nước tren kí Hiệp ước Rôma, thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

  – Ngày 1-7-1967, ba tổ chức trên hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC).

  – Tháng 12-1991 các nước thành viên EC đã kí tại Hà Lan bản Hiệp ước Maxtrích, có hiệu lực ngày 1-2-1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

  – Từ 6 thành viên ban đầu, đến năm 2007 EU bao gồm 27 nước.

  ⟹ Đây là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất, có tổ chức chặt chẽ nhất thế giới, gồm những nước có chế độ chính trị, thể chế kinh tế giống nhau, tuy nhiên cũng có những khác biệt về trình độ phát triển cũng như van hóa, dân tộc, lịch sử.