Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế – xã hội.


  Đề bàiHãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội?Lời giải chi tiết* Giao thông vận tải:- Là ngành sản xuất đặc biệt, vừa mang tính chất sản xuất vừa mang tính chất dịch vụ và...

  Đề bài

  Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế – xã hội?

  Lời giải chi tiết

  * Giao thông vận tải:

  – Là ngành sản xuất đặc biệt, vừa mang tính chất sản xuất vừa mang tính chất dịch vụ và có nhiều tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

  – Thm gia vào hầu hết các khâu trong quá trình sản xuất, nối liền sản xuất – sản xuất, sản xuất – tiêu dùng, phục vụ đắc lực cho nhu cầu đi lại của người dân.

  – Tao mối liên hệ kinh tế –  xã hội giữa các vùng, các địa phương trong nước và quốc tế.

  – Thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở những vùng khó khăn miền núi xa xôi. 

  – Những tiến bộ của giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới.

  –  Đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ tổ quốc.

  * Thông tin liên lạc:

  – Đảm nhận việc vận chuyển tin tức một cách hợp lí, góp phần thực hiện các mối giao lưu xã hội giữa các địa phương trong nước và quốc tế.

  – Góp phần phục vụ nhân dân, làm thay đổi cuộc sống của từng cá nhân, xã hội.

  – Đảm bảo an ninh quốc phòng.

  – Trong xu thế hội nhập hiện nay, thông tin liên lạc có vai trò quan trọng, có thể quyết định đến sự thành đạt trong sản xuất kinh doanh cũng như phát triển kinh tế.

  – Thúc đẩy quá tình toàn cầu hóa, làm thay đổi mạnh mẽ đời sống của con người.