Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng.


  Đề bàiHãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiếtĐồng bằng sông Hồng có số dân đông nhất (hơn 18,2 triệu người năm 2006), mật độ dân số cao (1225 người/km2) gấp khoảng 4,8...

  Đề bài

  Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?

  Lời giải chi tiết

  Đồng bằng sông Hồng có số dân đông nhất (hơn 18,2 triệu người năm 2006), mật độ dân số cao (1225 người/km2) gấp khoảng 4,8 lần mật độ dân số trung bình của cả nước, đã tạo sức ép lớn đối với việc phát triển kinh tế – xã hội:

  – Về kinh tế:

  + Tốc độ phát triển dân số nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế, đã gây sức ép lớn và kìm hãm sự phát triển kinh tế của vùng.

  + Vấn đề thất nghiệp – thiếu việc làm việc làm trầm trọng ở cả nông thôn và thành thị, gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế – xã hội và lãng phí nguồn nhân lực.

  – Dân cư – xã hội:

  + Sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu tích lũy và cải thiện đời sống nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, các vùng thuần nông.

  + Nảy sinh nhiều vấn đề khác như tệ nạn xã hội, gây sức ép về giải quyểt nhà ở, y tế, giáo dục, chi phí phúc lợi xã hội…

  – Tài nguyên – môi trường:

  + Cạn kiệt tài nguyên.

  + Ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí).