Hãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này.


  Đề bàiHãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triên cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cây cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở...

  Đề bài

  Hãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội đối với sự phát triên cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cây cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này.

  Lời giải chi tiết

  a) Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên:

  * Điều kiện tự nhiên:

  – Địa hình cao nguyên badan rộng lớn (1,4 triệu ha diện tích đất badan), tập trung thành một vùng rộng, đất tơi xốp giàu dinh dưỡng rất thích hợp với cây cà phê.

  – Khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm, phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển cây cà phê.

  Có sự phân hóa theo độ cao: trên các cao nguyên cao 400 – 500m, khí hậu khá nóng thuận lợi cho việc phát triển cây cà phê vối; các cao nguyên trên 1000m khí hậu mát mẻ thuận lợi để phát triển cây cà phê chè.

  + Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 thuận lợi cho việc bảo quản, phơi sấy sản phẩm.

  – Nguồn nước trên mặt và nước ngầm phong phú, có giá trị lớn cho việc cung cấp nước tưới (đặc biệt trong mùa khô).

  * Kinh tế – xã hội:

  – Lao động ít do dân cư thưa thớt, tuy nhiên nhờ chính sách di dân, hiện nay vùng đã giải quyết ổn vấn đề nguồn lao động. Người dân trong vùng có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng cà phê.

  – Cơ sở vật chất kĩ thuật:

  + Đã hình thành một số cơ sở chế biến.

  + Đổi mới công nghệ chế biến cà phê.

  – Thị trường cà phê trong nước, đặc biệt là quốc tế rất lớn.

  – Chính sách của nhà nước: đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng núi, khuyến khích phát triển cây công nghiệp nói chung.

  b) Các giải pháp phát triển:

  – Hoàn thiện quy hoạch vùng chuyên canh cây cà phê gắn với phát triển thủy lợi và bảo vệ vốn rừng.

  – Tăng cường cơ sở vật chất – kĩ thuật, mở rộng các cơ sở chế biến.

  – Ngăn chặn nạn di dân tự phát, đảm bảo lương thực cho người dân an tâm sản xuất.

  – Đổi mới cơ chế tổ chức và quản lí việc trồng, chế biến và xuất khẩu cà phê.

   BaitapSachgiaokhoa.com