Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu cùa các trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh và Huế.


  Đề bàiHãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh và Huế?Lời giải chi tiết- Trung tâm công nghiệp Thanh Hóa: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản.- Trung tâm...

  Đề bài

  Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh và Huế?

  Lời giải chi tiết

  – Trung tâm công nghiệp Thanh Hóa: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản.

  – Trung tâm công nghiệp Vinh: cơ khí, chế biến lâm sản, chế biến lương thực – thực phẩm.

  – Trung tâm công nghiệp Huế: cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may.