Hãy xác định các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải thích sự phân bố của chúng.


  - Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta là:+ Hòa Bình (trên sông Đà, 1.920MW).+ Yaly (trên hệ thống sông Xê Xan, 720MW).+ Trị An (trên sông Đồng Nai, 400MW).+ Hàm Thuận - Đa Mi (trên sông La Ngà; Hàm Thuận 300MW, Đa Mi 175MW).+ Đa Nhim...

  – Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta là:

  + Hòa Bình (trên sông Đà, 1.920MW).

  + Yaly (trên hệ thống sông Xê Xan, 720MW).

  + Trị An (trên sông Đồng Nai, 400MW).

  + Hàm Thuận – Đa Mi (trên sông La Ngà; Hàm Thuận 300MW, Đa Mi 175MW).

  + Đa Nhim (trên sông Đa Nhim, 160MW).

  + Thác Bà (trên sông Chảy, 110MW).

  + Đang xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La (trên sông Đà, 2.400MW).

  – Giải thích sự phân bố:

  + Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta đều phân bố trên các con sông ở vùng trung du miền núi.

  + Trung du miền núi có địa hình cao, dốc, nước chảy xiết.

  + Địa hình chia cắt mạnh tạo các thung lũng, dãy núi cao xen kẽ,… thuận lợi để xây dựng hồ chứa nước.