Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.


  Đề bàiHãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.Lời giải chi tiết Các trung tâm công nghiệp quan trọng: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long (quy mô trung bình), Cẩm Phả (nhỏ).

  Đề bài

  Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.

  Lời giải chi tiết

   Các trung tâm công nghiệp quan trọng: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long (quy mô trung bình), Cẩm Phả (nhỏ).

  Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.