Hịch tướng sĩ


I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢNCâu 1: Bài hịch bố cục thành 4 đoạn:- Đoạn 1 (từ đầu đến "còn lưu tiếng tốt"): Nêu những gương trung thần nghĩa sĩ trong sử sách để khích lệ ý chí lập công danh,...
Lời giải chi tiếtI. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 1. Tác giảTrần Quốc Tuấn (1231? – 1300), tước Hưng Đạo Vương là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông – Nguyên...
Đề: Để thuyết phục người nghe, người đọc bằng nhận thức và tình cảm, nghệ thuật văn chính luận, Hịch tướng sĩ có gì đang lưu ý.                           ...
Chứng minh bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ sâu sắc nhiệt tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm của ông trước hoạ ngoại xâm.BÀI LÀMTrước khí thế tiến công ào ạt của ba mươi...
Đề: Em hiểu bài Hịch tướng sĩ như thế nào về hình thức và nội dung, hãy tóm tắt nêu một số ý lớn.BÀI LÀMTác phẩm vừa là bài hịch, vừa là bài tựa cuốn Binh thư yếu lược do...
Trần Quốc Tuấn (1231 - 1300) - người đã được vua Trần giao cho thống lĩnh quân đội, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thắng lợi vẻ vang. Người nổi tiếng là biết trọng kẻ...
1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạna. Đoạn 1: Từ đầu đến “... lưu tiếng tốt”: nêu gương sử sách nhằm khích lệ ý chí lập công danh, hi sinh vì nước ở các tướng sĩ.b. Đoạn 2:...