Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6 – 3 – 1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định


  Đề bàiHiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6/3/1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 128, 129 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Hoàn cảnh...

  Đề bài

  Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6/3/1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6 - 3 - 1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 128, 129 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Hoàn cảnh lịch sử:

  – Tháng 2/1946, Pháp kí với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp, muốn đưa quân ra Bắc làm nhiêm vụ giải giáp quân Nhật.

  – Đất nước đứng trước hai sự lựa chọn: cầm súng chống Pháp hoặc hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp.

  2. Nội dung:

  Ngày 6/3/1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết với nội dung:

  – Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Công hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

  – Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút dần trong thời hạn 5 năm.

  – Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột và giữ nguyên quân đội của mình ở vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức của Việt Nam, chế độ tương lai của Đông Dương, quyền lợi kinh tế và văn hóa của Người Pháp ở Việt Nam.

  3. Ý nghĩa:

  – Nước ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc.

  – Đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta.

  – Có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền mớim chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống Pháp.