Hoán dụ


I. Hoán dụ là gì?Câu 1. Các từ ngữ in đậm chỉ:- Áo nâu: chỉ người nông dân- Áo xanh: chỉ người công nhânCâu 2. Quan hệ đi đôi với nhau.   Áo nâu => nông thôn   Áo xanh => thành...
Lời giải chi tiếtI. HOÁN DỤ LÀ GÌ?1. Các từ ngữ in đậm trong câu thơ chỉ ai?Áo nâu liền với áo xanhNông thôn cùng với thị thành đứng lên2. Giữa áo nâu, áo xanh, nông thôn, thị thành với...