Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện


   Mỗi học sinh chuẩn bị kể lại một truyện mà mình tâm đắc nhất:   Ví dụ:   “Kể lại truyện Thạch Sanh”- Ngày xưa ở quận Cao Bình có đôi vợ chồng già mà chưa có con.- Thấy họ chăm...