Hội thoại


Câu 1: Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích là quan hệ trên - dưới:- Người cô ở vai trên- Hồng là vai dưới.Câu 2:- Cách xử sự của người cô không phù hợp...
Lời giải chi tiếtI. VAI XÃ HỘI TRONG HỘI THOẠICâu 1. Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích (trang 92, 93 SGK Ngữ văn 8 tập 2) là quan hệ gì? Ai ở vai...