Hội thoại (tiếp theo)


1. Lượt lời trong hội thoại.Câu 1: Dùng cách đếm để tự kiểm tra số lượt lời của chú bé Hồng (2 lần) và người cô (6 lần).Câu 2: Trong đoạn thoại, chú bé Hồng đáng lẽ được nói thêm...
Lời giải chi tiếtI. LƯỢT LỜI TRONG HỘI THOẠIĐọc lại đoạn miêu tả cuộc trò chuyện giữa nhân vật chú bé Hồng với người cô (đã dẫn ở tr. 92 - 93 về hội thoại). Trả lời các câu hỏi...