Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Bố cục: chia làm 3 phần chính:- Phần 1: Cuộc đổi xác của hồn Trương Ba với hàng thịt.- Phần 2: Những hành động sau khi bị tráo đổi.- Phần 3: Trở về con người cũ.Câu 1: Qua đoạn đối...