Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn


Câu 1: - Sách lược chống giặc phải linh hoạt, uyển chuyển- Phải có sự đoàn kết toàn dân.- Muốn vậy, phải “ khoan thư sức dân” ( giảm thuế  khóa, bớt hình phạt, chăm lo để nhân dân có cuộc...
Lời giải chi tiếtI. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM1. Tác giả   Ngô Sĩ Liên (?-?), người làng Chúc Lí, nay thuộc Chương Mĩ, Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ năm 1442, từng làm tư nghiệp Quốc Tử Giám (Hiệu trưởng),...
I - Gợi dẫn1. Đại Việt sử kí toàn thư là một tác phẩm lịch sử nhưng đậm chất văn học, thể hiện nghệ thuật kể chuyện và khắc họa chân dung nhân vật lịch sử. Bằng nghệ thuật kể...