Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng


Lời giải chi tiết1. Dựa vào các tranh dưới đây, hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng:Trả lời:- Tranh 1: Bác Hồ cùng các em thiếu nhi cùng đi thăm phòng ngủ, phòng ăn,...