Kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng


Lời giải chi tiết1. Dựa vào các gợi ý dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng:a. Đoạn 1: Cuộc sống tự do, sung sướng của chim sơn ca và bông cúc.- Bông...