Kể chuyện: Chuyện bốn mùa


Lời giải chi tiết1. Dựa vào các tranh sau, kể lại đoạn 1 Chuyện bốn mùa:Trả lời:Tranh 1: Đông cầm tay Xuân bảo:- Chị sướng nhất đấy! Ai cũng yêu chị. Có chị, vườn cây nào cũng đơm chồi, này...