Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm


Lời giải chi tiết1. Kể lại từng đoạn câu chuyện đã học theo tranh.Trả lời:- Tranh 1: Bé và Cún thường hay nhảy nhót tung tăng khắp vườn.- Tranh 2: Vì mải chạy theo Cún mà Bé bị vấp phải...