Kể chuyện: Mẩu giấy vụn


Lời giải chi tiết1. Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện “Mẩu giấy vụn”- Tranh 1:     Cô giáo bước vào lớp và nhận ra có một mẩu giấy vụn ngay giữa lối ra vào. Cô nói:- Lớp ta sạch...