Kể chuyện: Tìm ngọc


Lời giải chi tiết1. Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Tìm ngọc:Trả lời:- Tranh 1: Chàng trai cứu con rắn, không ngờ đó là con của Long Vương. Để trả ơn chàng, Long Vương tặng chàng một...