Kể chuyện tưởng tượng


I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng:1. Kể tóm tắt truyện ngụ ngôn “Chân, Tay, Tai, Miệng” và cho biết trong truyện đã tưởng tượng ra những gì?Trả lời* Tóm tắt truyện:   Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay,...
Lời giải chi tiếtI. TÌM HIỂU CHUNG VỀ KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG1. Kể tóm tắt truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng và cho biết người kể chuyện đã tưởng tượng ra những điều gì? Trong truyện tưởng tượng này, chi...
Đề 1. Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập.Tính tôi vốn cẩu thả, học xong đâu vứt đồ ngay xuống đó, nên khắp phòng của tôi chỗ thì thước kẻ...
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Kể chuyện tưởng tượng là gì?, a) Kể tóm tắt truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng và cho biết những gì được tưởng tượng trong câu chuyện này?a) Kể tóm tắt truyện ngụ...