Khóc Dương Khuê


Câu 1: Bài thơ có thể chia thành ba đoạn:- Đoạn 1 (hai câu đầu): Nỗi đau đột ngột khi mất bạn.- Đoạn 2 (từ câu 3 đến câu 22): Nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người và thể...