Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?


  Đề bàiKhúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtKhúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con...

  Đề bài

  Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtKhúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72 để suy luận trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm:

  – Đề phòng âm mưu xâm lược nước ta của nhà Nam Hán.

  – Tạo thời gian hòa bình để chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.