Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 – 1954)


  Đề bàiLập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 - 1954).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến...

  Đề bài

  Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 – 1954).

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 - 1954)

  Dựa vào kiến thức bài 20 trong sgk Lịch sử 12 để lập bảng. 

  Lời giải chi tiết

  Thời gian

  Sự kiện

  2/1951

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

  1950 – 1951

  Chiến dịch Trung du, Chiến dịch đường số 18, chiến dịch Hà Nam Ninh.

  Đông – xuân

  1951-1952

  Chiến dịch Hòa Bình.

  Thu- đông 1952

  Chiến dịch Tây Bắc.

  Xuân – hè 1953

  Chiến dịch Thượng Lào.

  9/1953

  Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương họp ở Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự trong Đông xuân 1953 – 1954.

  Đông – xuân

  1953 – 1954

  Thực hiện các cuộc tiến công chiến lược.

  1954

  Chiến dịch Điện Biên Phủ.

  21/7 /1954

  Ký kết Hiệp định Giơnevơ