Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.


  Đề bàiLập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 36, 37 để lập bảng. Lời giải chi tiết Thời gianSự...

  Đề bài

  Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 36, 37 để lập bảng. 

  Lời giải chi tiết

  Thời gian

  Sự kiện

  1952 – 1953

  Vương triều Pharúc bị lật đổ, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.

  1952

  Nhân dân Libi giành được độc lập.

  1954–1962

  Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.

  1960

  17 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.

  1975

  Nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

  18/4/1980

  Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê.

  21/3/1990

  Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.

  11/1993

  Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.

  4/1994

  Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

  Chú ý:

  Lựa chọn những sự kiện chính nhất, có ý nghĩa quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.