Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.


  Đề bàiLập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiết *Bảng những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của...

  Đề bài

  Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.

  dựa vào những kiến thức đã học để trả lời.

  Lời giải chi tiết

   *Bảng những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938

  Thời gian

  Sự kiện

  Nhân vật chính

  Kết quả

  Thế kỉ VII TCN

  Nước Văn Lang thành lập.

  Vua Hùng

  Thành lập nhà nước đầu tiên của dân tộc.

  207 TCN

  Kháng chiến chống quân Tần của Thục Phán thắng lợi.

  Thục Phán (An Dương Vương)

  Nước Âu Lạc thành lập.

  179 TCN

  Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm lược.

  An Dương Vương, Triệu Đà

  Nước ta rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

  Năm 40

  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.

  Trưng Trắc, Trưng Nhị

  Giành được thắng lợi.

  42 – 43

  Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán.

  Trưng Trắc, Trưng Nhị

  Cuộc kháng chiến thất bại.

  192 – 193

  Hợp nhất các bộ lạc Dừa và Cau

  Khu Liên, Các vua Lâm Ấp.

  Nước Lâm Ấp được thành lập, sau đổi tên thành Cham-pa.

  248

  Khởi nghĩa Bà Triệu

  Triệu Thị Trinh

  Cuộc khởi nghĩa thất bại

  542 – 544

  Khởi nghĩa Lý Bí

  Lý Bí

  Khởi nghĩa thắng lợi, nước Vạn Xuân được thành lập.

  550

  Cuộc khởi nghĩa của Triệu Quang Phục

  Triệu Quang Phục

  Khởi nghĩa thắng lợi, giành lại độc lập.

  Đầu thế kỉ VIII

  Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

  Mai Thúc Loan

  Nghĩa quân làm chủ Tống Bình, sau đó bị nhà Đường đàn áp.

  905

  Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ

  Khúc Thừa Dụ

  Thắng lợi, giành quyền tự chủ

  930 – 931

  Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất

  Dương Đình Nghệ

  Thắng lợi, xây dựng nền tự chủ

  938

  Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai

  Ngô Quyền

  Thắng lợi, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.