Lập dàn ý bài văn nghị luận


II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận.1. Tìm ý cho bài vănBàn về vai trò tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M. Go-rơ-ki viết: “Sách mở rộng trước...
Lời giải chi tiếtI. TÁC DỤNG CỦA VIỆC LẬP DÀN Ý- Lập dàn ý của một bài văn nghị luận là việc chọn lọc, sắp xếp và triển khai hệ thống các luận điểm, luận cứ theo hố cục ba...