Lập luận trong văn nghị luận


I. KHÁI NIỆM VỀ LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬNa. Kết luận (mục đích) của lập luận là chỉ ra cho giặc thấy nếu không hiểu thời thế, lại dối trá (kẻ thất phu hèn kém) thì không thể...
Lời giải chi tiếtI. KHÁI NIỆM VỀ LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬNĐọc văn lập luận (mục I, SGK trang 109) và trả lời câu hỏi:a. Kết luận (mục đích) của lập luận là gì?Đoạn văn lập luận là...