Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.


  Đề bàiLập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện. Lời giải chi tiết THỜI GIANSỰ KIỆN 1945- 1950Liên Xô tiến hành công cuộc...

  Đề bài

  Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

  Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện. 

  Lời giải chi tiết

  THỜI GIAN

  SỰ KIỆN

  1945- 1950

  Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

  1944 – 1950

  Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

  8 – 1 – 1949

  Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.

  1950 – đầu những năm 70

  Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

  1950 – 1975

  Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu.

  1973

  Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng

  Tháng 3-1985

  M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ

  Tháng 8-1991

  Đảo chính M.Goocbachop thất bại

  Ngày 25 – 12-1991

  chế độ XHXN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Cộng hòa XHCN Xô viết.

  Ngày 28 – 6 – 1991

  Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thế

  Ngày 1 – 7 – 1991

  Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động