Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000


  Đề bàiLập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 20 – 24 để trả lời. Lời giải chi tiết THỜI GIANSỰ KIỆN 1/10/1949Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập,...

  Đề bài

  Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

  Dựa vào sgk trang 20 – 24 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  THỜI GIAN

  SỰ KIỆN

  1/10/1949

  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.

  1953 – 1957

  Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên

  1959 – 1978

  Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.

  Từ năm 1978 – 2000

  Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

  Chú ý: lựa chọn những sự kiện chính nhất để thống kê.