Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 – 1991)


  Đề bàiLập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 – 1991)Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 14 để lập bảng sự kiện. Lời giải chi tiết THỜI GIANSỰ KIỆNKẾT QUẢ, Ý NGHĨA Tháng...

  Đề bài

  Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 – 1991)

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 - 1991)

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 14 để lập bảng sự kiện. 

  Lời giải chi tiết

  THỜI GIAN

  SỰ KIỆN

  KẾT QUẢ, Ý NGHĨA

  Tháng 3 – 1985

   

  Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ đất nước.

  Sau 6 năm cải tổ, do phạm nhiều sai lầm nên Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện về kinh tế, chính trị và xã hội.

  Tháng 8 – 1991

   

  Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiến hành đảo chính Goócbachop

   

  Cuộc đảo chính thất bại. Goócbachop từ chức Tổng Bí thư, giải tán Ủy ban Trung ương Đảng, đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chính phủ Liên bang hầu như bị tê liệT.

  21 – 12 – 1991

   

  Những người lãnh đạo 11 nước Cộng hòa kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)

  Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã

   

  25 – 12 – 1991

   

  Goócbachop tuyên bố từ chức Tổng thống lá cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống.

  Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ sau 74 năm tồn tại


  BaitapSachgiaokhoa.com