Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.


  Đề bàiLập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 25, 26 để lập bảng. Lời giải chi tiết Thời gianSự kiện 17/8/1945Inđônêxia tuyên bố độc lập. 2/9/1945Nước Việt Nam...

  Đề bài

  Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 25, 26 để lập bảng. 

  Lời giải chi tiết

  Thời gian

  Sự kiện

  17/8/1945

  Inđônêxia tuyên bố độc lập.

  2/9/1945

  Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

  12/10/1945

  Lào tuyên bố độc lập.

  4/7/1946

  Philippin tuyên bố độc lập.

  4/1/1948

  Miến Điện tuyên bố độc lập.

  31/ 8/1957

  Mã Lai tuyên bố độc lập.

  6/1959

  Xingapo tuyên bố quyền tự trị của mình.

  20/5/2002

  Đông Timo trở thành quốc gia độc lập.