Liên minh Nhật-Mĩ được biểu hiện như thế nào ?


  Đề bàiLiên minh Nhật – Mĩ được biểu hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời.Lời giải chi tiết- Liên minh Nhật - Mĩ ra đời đáp ứng nhu cầu của cả hai nước.+ Trong bối cảnh Chiến...

  Đề bài

  Liên minh Nhật – Mĩ được biểu hiện như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLiên minh Nhật-Mĩ được biểu hiện như thế nào ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  – Liên minh Nhật – Mĩ ra đời đáp ứng nhu cầu của cả hai nước.

  + Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Nhật Bản cần dựa vào sự bảo trợ của Mĩ để đảm bảo an ninh và tập trung phát triển kinh tế.

  + Mĩ muốn độc chiểm ảnh hưởng ở Nhật Bản, biến Nhật Bản thành đồng minh trong việc thực hiện tha vọng bá chủ châu Á và chống lại phe XHCN.

  – Nhật sớm kí kết được Hiệp ước hòa bình Phranxixcô (8-9-1951), chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh (1952). Cùng ngày, Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật được kí kết, đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa hai nước. Theo đó, Nhật Bản chấp nhận đứng dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.